Kata Aluan

Assalamualaikum… Seiring dengan zaman Teknologi Maklumat laman sesawang adalah salah satu cara untuk IADA KETARA menyalurkan maklumat kepada masyarakat dan petani khususnya. Melalui laman sesawang ini juga masyarakat dan petani boleh berhubung terus dengan IADA KETARA dan IADA KETARA dapat menyalurkan informasi terkini secara terus. Dengan adanya laman sesawang ini, diharap masyarakat dan petani dapat mengikuti aktiviti semasa yang berlaku di IADA KETARA dan segala maklumat yang disalurkan di dalam laman sesawang ini diharap dapat digunakan untuk meningkatkan lagi ilmu berkenaan dengan sektor pertanian khasnya.

Selamat Datang ke Laman Web Rasmi KETARA

KETARA telah ditubuhkan pada tahun 1992 & bertanggungjawab untuk memajukan pembangunan sektor pertanian di kawasan Terenganu Utara (Besut & Setiu). Di samping matlamat ini peranan KETARA juga adalah untuk membantu mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan penduduk yang terlibat dengan aktiviti pertanian dan secara khususnya para pesawah padi.

Memandangkan pengeluaran bahan makanan serta mengkormersilkan usaha tani menjadi salah satu strategi yang dianggap penting dalam mencapai matlamat organisasi, maka KETARA secara pelaksanaan program-program RMK, telah berusaha untuk meningkatkan lagi pengeluaran padi di kawasan tertentu, selain daripada melaksanakan program-program mempelbagaikan aktiviti ekonomi keluarga tani...baca sejarah penubuhan kami